Quản lý vắc – xin dịch tả heo


  1. Bảo quản trong tủ lạnh
- Bảo quản trong nhiệt độ thích hợp từ 2 – 5oC.
- Đặt nhiệt kế có thể đo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ.
- Chỉ sử dụng riêng cho bảo quản vắc – xin: cấm được sử dụng mục đích gia dụng và cá nhân khác (làm nhiệt độ bị thay đổi).
- Vệ sinh sát trùng định kỳ tủ lạnh nhằm duy trì trạng thái vô trùng (phòng chống lây nhiễm vi-rút).
  1. Kiểm tra hạn sử dụng
Sử dụng sản phẩm còn thời hạn sử dụng
  1. Quản lý tiêm ngừa
- Tiêm bắp tại vùng cổ hoặc mông heo
- Heo con: tiêm lần 1 vào 40 ngày tuổi, lần 2 vào 60 ngày tuổi.
- Heo đực: mỗi năm tiêm trên 1 lần
- Heo hậu bị: tiêm au khi tuyển chọn hoặc nhập heo
- Nái: tiêm sau khi cai sữa
  1. Ghi vào sổ vắc – xin trại
Nái: một con sử dụng một mũi kim (heo con chích theo nguyên tắc 1 con 1 mũi hoặc tùy theo tình hình nông trại một ô chuồng hoặc 10 con chích một mũi kim tiêm).
Khi chích vắc – xin phải trích từ từ (cấm chích nhanh, cấm sử dụng ống chính tự động).
Tiêm lần 1 sử dụng vắc –xin dịch tả đơn giá cho heo, tiêm lần 2 sử dụng vác-xin đa giá (dịch tả + đóng dấu son (Swine Erysipelas)).
Phải cách ly heo bệnh, khi tiêm phải phân biệt giữa heo bệnh và heo bình thường. Heo bệnh nhất định áp dụng nguyên tắc một con một mũi kim.
Trước khi cho bú sữa đầu nếu tiêm ngừa có thể làm lượng kháng thể giảm sút, nên kkhi được 60 ngày tuoir nên chích bổ sung (áp dụng riêng co trại nghi ngờ bị mắc bệnh dịch tả hoặc trại heo bị còi).
  1. Quản lý ống tiêm và kim tiêm
Chích lần 1 sử dụng ống kim 20, lần 2 sử dụng ống kim 18 (nếu xài ống chích sử dụng 1 lần nên chọn mũi kim ngắn 1 inch 2,54 cm). Ống kim và kim tiêm sau khi sử dụng nên gom lại và xử lý
  1. Vấn đề khác:
- Khi di chuyển heo cần phải có giấy xác nhận tiêm chủng.
- Các trại gia công khi  nhận heo từ trại chính phải yêu cầu giấy tiêm chủng và xác minh thời gian hiệu lực của vắc –xin.
Theo Pig & Pork (Biên dịch: Heo Team)
Nguồn :  http://www.vcn.vnn.vn/