Giới thiệu

Lĩnh vực dinh dưỡng của công ty ROVIMEO gồm có:

  1. Khoáng hữu cơ
  2. Vitamin
  3. Enzyme tiêu hóa

    Dùng cho gia súc, gia cầm và thủy sản với tiêu chuẩn quốc tế được sản xuất từ các công ty hàng đầu của Châu Âu, Châu Á.

Xem thêm

Công ty TNHH MTV RÔ VI MEO

Sản phẩmHơn 20 năm trong lĩnh vực mua bán thức ăn
gia súc, gia cầm

Kỹ thuật


Quản lý trại đẻ

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo (PRRS)

Nâng cao năng suất sinh sản bò cái


Hàng trăm công ty trong và ngoài nước
sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Tin tức


Chất khoáng trong chăn nuôi

Nghiên cứu về sự thay đổi trọng lượng của lợn