Introduction

Company ROVIMEO strive to become the leading company in the field of supply of raw materials for animal feed in Vietnam. Therefore, right from the early days of its establishment, the company has oriented development ROVIMEO and meet the

View more

Công ty TNHH MTV RÔ VI MEO

ProductsHơn 20 năm trong lĩnh vực mua bán thức ăn
gia súc, gia cầm

Technology


Quản lý trại đẻ

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo (PRRS)

Nâng cao năng suất sinh sản bò cái


Hàng trăm công ty trong và ngoài nước
sử dụng sản phẩm của chúng tôi

News


Chất khoáng trong chăn nuôi

Nghiên cứu về sự thay đổi trọng lượng của lợn